دریافت نتیجه و مراجعه حضوری

مدارک فیزیکی که توسط متقاضی به ستادبرگزاری تحویل داده می شود، توسط کارشناسان مجموعه بررسی خواهد شد. نتیجه ی بررسی از طریق پنل کاربری در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

متقاضی باید بنا بر اعلام ستاد برگزاری در مهلت تعیین شده به پنل کاربری خود مراجعه کرده و در قسمت "وضعیت متقاضی" در قسمت "وضعیت مدارک(نقص و پیام ها)" آخرین وضعیت مدارک خود را ملاحظه کند.

وضعیت متقاضی بلافاصله پس از ارائه مدارک تغییر پیدا نمی کند (یعنی با وجودی که مدارک ارائه شده است، این قسمت به صورت "هنوز تحویل داده نشده" باقی خواهد ماند و متقاضی باید در انتظار اطلاعیه بعدی بماند). بررسی مدارک فرآیندی زمانبر است.

متقاضی باید طبق اعلام برگزار کننده به پنل کاربری مراجعه کرده و وضعیت خود را بررسی کند و با مشاهده پیام مندرج در این قسمت اقدام کند. احتمالاً لازم خواهد شد برخی از متقاضیان برای ارائه توضیحات شفاهی به ستاد برگزاری مراجعه کنند که این موضوع در قالب پیام در پنل کاربری درج خواهد شد.

بنابراین خواهشمند است تا زمان اعلام ستاد برگزاری مبنی بر مراجعه به پنل کاربری و مشاهده پیام و تغییر وضعیت در بخش مذکور، از اشغال نمودن تلفن های ستاد برگزاری بپرهیزید.

ستاد برگزاری به موقع در این خصوص و چگونگی واکنش به پیام ها اطلاع رسانی خواهد کرد.