گروه­ های کالایی

زمینه فعالیت متقاضی باید با موضوع نمایشگاه همخوانی داشته باشد. توجه به این نکته ضروری است که در فرم ثبت نام اینترنتی از متقاضیان خواسته می شود که زمینه فعالیت خود را بر اساس گروه های کالایی تعریف شده برای نمایشگاه، مشخص کنند (بخش اطلاعات زمینه فعالیت در فرم ثبت نام). در بخش اطلاعات زمینه فعالیت از متقاضی خواسته می شود که فیلدهایی زیر را تعیین نماید.

سرگروه، زیرگروه و توضیح زمینه فعالیت به فارسی و انگلیسی.

منظور از سرگروه یکی از 8 عنوانی است که در گروه های کالایی با حروف انگلیسی مشخص شده است و منظور از زیرگروه زیرشاخه های این 8 عنوان است.

این اطلاعات به عنوان زمینه فعالیت متقاضی در کتاب نمایشگاه درج خواهد شد. با توجه به محدودیت های کتاب نمایشگاه، متقاضی می تواند فقط یک سرگروه و زیرگروه را انتخاب کند و در قسمت توضیح زمینه فعالیت امکان درج حداکثر 200 کاراکتر برای معرفی زمینه فعالیت متقاضی به زبان انگلیسی و فارسی فراهم است.

در فرم ثبت نام قسمتی برای ثبت درخواست غرفه متقاضی در نظر گرفته شده است (بخش مشخصات غرفه درخواستی در فرم ثبت نام) که در آن فیلدی با عنوان گروه کالایی جانمایی وجود دارد. این فیلد حاوی گروه های کالایی متناظر با سالن های نمایشگاه است و متقاضی باید نزدیک ترین گروه کالایی به زمینه فعالیت خود را از بین مقادیر این فیلد انتخاب کند. گروه­های کالایی نظیر هر سالن در مرحله جانمایی مشخص خواهند شد و ممکن است این تناظر با توجه به شرایط با تجربه ی گذشته متفاوت باشد.

برای دریافت لیست گروه های کالایی هر بخش روی آیکون های زیر کلیک کنید. در صورتی که زمینه فعالیت خود را در فایل های زیر پیدا نمی کنید به بخش سوالات متداول رجوع کنید. (برای ورود به بخش سوالات متداول کلیک کنید.)

گروه های کالایی بخش اطلاعات زمینه فعالیت

 

گروه های کالایی بخش مشخصات غرفه درخواستی