مدارک فیزیکی

توجه

مدارک فیزیکی فقط از متقاضیانی پذیرفته می شود که در موعد مقرر اقدام به ثبت نام کرده اند(5 تا 18 خرداد ماه). در صورت عدم ارائه مدارک فیزیکی در موعد مقرر، متقاضی در لیست انتظار قرار خواهد گرفت و به مرحله جانمایی راه نخواهد یافت.

مدارک فیزیکی متقاضیانی که پس از مهلت تعیین شده اقدام به ثبت نام اینترنتی کرده اند (لیست انتظار) بنا به اعلام ستاد برگزاری تحویل گرفته می شود.

در صورتی که بخشی از مدارک مورد نیاز را در اختیار ندارید به بخش سوالات متداول(کلیک کنید) مراجعه کنید.

 

مدارک مورد نیاز برای بخش ریالی

1-    پرینت مهر و امضاء شده برگه ثبت نام اینترنتی.

2-    یک یا چند مورد از موارد زیر بر اساس نوع فعالیت

الف- پروانه بهره برداری دارای اعتبار حداقل تا پایان نمایشگاه کپی به همراه اصل یا کپی برابر اصل

ب- کارت شناسایی کارگاه دارای اعتبار حداقل تا پایان نمایشگاه کپی به همراه اصل یا کپی برابر اصل

پ گواهی فعالیت صنعتی دارای اعتبار حداقل تا پایان نمایشگاه کپی به همراه اصل یا کپی برابر اصل

ت پروانه صنفی و تولیدی از مجامع امور صنفی دارای اعتبار حداقل تا پایان نمایشگاه کپی به همراه اصل یا کپی برابر اصل

ث- جواز کسب تولیدی دارای اعتبار حداقل تا پایان نمایشگاه کپی به همراه اصل یا کپی برابر اصل

ج- گواهی صلاحیت پیمانکاری دارای اعتبار حداقل تا پایان نمایشگاه کپی به همراه اصل یا کپی برابر اصل

چ-  پروانه فعالیت از وزارتِ مربوط به نوع فعالیت، دارای اعتبار تا حداقل پایان نمایشگاه کپی به همراه اصل یا کپی برابر اصل

3-    نمونه آخرین کاتالوگ، بروشور، کارت ویزیت یا هرگونه برگه تبلیغاتی دیگر که برای عرضه در نمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

4-    تعهد نامه ها

الف پرینت آیین نامه ارزی-ریالی ممهور به مهر شرکت و دارای امضای مدیر عامل. (برای دریافت فایل کلیک کند.)

ب- پرینت تعهدنامه آگاهی از قوانین و مقررات عمومی و جداول خسارات ممهور به مهر شرکت و دارای امضای مدیر عامل. (برای دریافت فایل کلیک کنید- فقط پرینت صفحه آخر فایل مورد نیاز است.)

توجه: مهر و امضاء تعهدنامه ها به منزله آگاهی از قوانین و مقررات عمومی، جداول خسارات و دستورالعمل HSEE خواهد بود.

5-    کپی روزنامه رسمی و آخرین تغییرات

6-    گواهی ثبت برند یا نشان تجاری در داخل کشور (در صورت استفاده از نام و نشان تجاری روی محصولات)- کپی به همراه اصل یا کپی برابر اصل

7-    گواهی ثبت اختراع (در صورتی که قصد معرفی اختراع در نمایشگاه در برنامه است.) کپی به همراه اصل یا کپی برابر اصل

8-    گواهی استاندارد اجباری برای محصولات مشمول قانون استاندارد اجباری، محصولاتی نظیر شیرآلات، لوله و اتصالات، تأسیسات و ...

 

مدارک مورد نیاز برای بخش ارزی (متقاضیان داخلی که نمایندگی و عاملیت فروش محصولات خارجی را در ایران بر عهده دارند.)

1-    پرینت مهر و امضاء شده برگه ثبت نام اینترنتی.

2-    پرینت تعهدنامه آگاهی از قوانین و مقررات عمومی و جداول خسارات.

توجه: مهر و امضاء تعهدنامه به منزله آگاهی از قوانین و مقررات عمومی، جداول خسارات و دستورالعمل HSEE خواهد بود.

3-    نامه نمایندگی / نمایندگی انحصاری یا معرفی نامه از شرکت خارجی.

4-    روزنامه رسمی شرکت به همراه آخرین تغییرات.