اطلاعیه 17

1397/05/04

 شرایط انصراف

به اطلاع می رساند متقاضیانی که پس از جانمایی هزینه های اجاره بها یا سپرده غرفه سازی را پرداخت کرده اند، در صورت اعلام انصراف به هر دلیلی طبق جدول زیر مشمول کسر جریمه خواهند شد و مابقی به حساب متقاضی مسترد خواهد شد.

لازم به ذکر است اعلام انصراف فقط به صورت کتبی (در سربرگ متقاضی و با مهر و امضاء مدیرعامل) پذیرفته می شود و تاریخ دریافت نامه انصراف ملاک عمل خواهد بود.

بازه زمانی

میزان جریمه برای اجاره بها

میزان جریمه برای سپرده غرفه سازی

25 تا 31 تیر 97

10 درصد از مبلغ پرداختی

بدون جریمه

1 تا 5 مرداد 97

30 درصد از مبلغ پرداختی

بدون جریمه

پس از 5 مرداد

100 درصد مبلغ پرداختی

بدون جریمه

 

متقاضیانی که در هر یک از بازه های زمانی فوق جانمایی شده و اقدام به واریز وجه کرده باشند در صورت انصراف، بر اساس میزان جریمه تعریف شده برای همان بازه زمانی مشمول کسر جریمه خواهند شد.