اطلاعیه 18

1397/05/10

 دریافت کارت شناسایی و کارت پارکینگ

به اطلاع می رساند، مشارکت کنندگان برای دریافت کارت پارکینگ و کارت شناسایی از روز شنبه 13 مرداد 97 تا یکشنبه 14 مرداد 97 به آدرس تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به پارک وی، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، جنب سالن 27 (ساختمان حراست)، ط اول واحد حراست مراجعه کنند. ساعات مراجعه از 8:00 صبح تا 17:30 است. در صورت عدم مراجعه در مهلت مذکور مسئولیت کاملاً بر عهده مشارکت کننده است و نمی تواند ادعایی برای محفوظ ماندن کارت پارکینگ خود داشته باشد.

مدارک مورد نیاز برای دریافت کارت ها به شرح زیر است.

1- تعداد کارت ها متناسب با متراژ غرفه است و طبق جداول زیر تعیین می شود.

کارت شناسایی فضای باز

کارت شناسایی داخل سالن

متراژ

تعداد

متراژ

تعداد

30  تا 50    متر مربع

3 عدد

12 متر مربع

3 عدد

51 تا 150   متر مربع

5 عدد

13 تا 24 متر مربع

4 عدد

151 تا 300 متر مربع

6 عدد

25 تا 50 متر مربع

5 عدد

301 تا 500 متر مربع

7 عدد

51 تا 100 متر مربع

7 عدد

501 تا 700 متر مربع

9 عدد

101 تا 150 متر مربع

9 عدد

701 تا 1000 متر مربع

11 عدد

151 تا 300 متر مربع

11 عدد

1001 تا 1300 متر مربع

12 عدد

301 تا 500 متر مربع

13 عدد

1301 تا 1500 متر مربع

13 عدد

501 تا 800 متر مربع

14 عدد

1501 تا 2000 متر مربع

18 عدد

801 تا 1000 متر مربع

16 عدد

 

 

1001 متر مربع به بالا

20 عدد

 

کارت پارکینگ فضای باز

کارت پارکینگ داخل سالن

متراژ

تعداد

متراژ

تعداد

30 تا 50 مترمربع

1 عدد

12 تا 50 متر مربع

1 عدد

51 تا 100 مترمربع

2 عدد

51 تا 100 متر مربع

2 عدد

بالاتر از 100 مترمربع

3 عدد

بالاتر از 100 مترمربع

3 عدد

 

2- همراه داشتن عکس 3 در 4 غرفه داران. (تعداد عکس ها بر اساس بند 1 است)

3- همراه داشتن مهر شرکت برای ممهور کردن تعهدنامه غرفه داران. (تعهدنامه از قبل چاپ شده و در اختیار واحد حراست برای توزیع قرار گرفته است.)

تذکر1- از آن جا که پارکینگ های مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران عمومی است، لذا در اختیار داشتن کارت پارکینگ حقی را مبنی بر رزرو فضای پارک برای مشارکت کننده ایجاد نخواهد کرد.

تذکر2- مشارکت کنندگان می توانند با نشان دادن کارت شناسایی خود به صورت رایگان وارد مجموعه نمایشگاه شوند، لذا در صورت عدم دریافت کارت شناسایی هزینه تهیه بلیط ورودی بر عهده مشارکت کننده خواهد بود.