اطلاعیه 19

1397/05/10

 زمان بازگشایی سالن ها برای شروع عملیات ساخت و ساز

به اطلاع می رساند، سالن های تحت پوشش هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران روز پنج شنبه مورخ 11 / 05 / 1397 از ساعت 17:00 (5 بعد از ظهر) برای شروع عملیات ساخت و ساز غرف (غرف خودساز یا بدون تجهیزات) گشوده خواهند شد. جدول زمانی عملیات ساخت و ساز، چیدمان و غرفه آرایی به شرح زیر است.

ردیف

روز و تاریخ

ساعات فعالیت

نوع فعالیت

1

پنج شنبه 11 / 05 / 97

 17:00 تا 24:00

ساخت و ساز غرفه

2

جمعه 12 / 05/ 97

08:30 تا 24:00

ساخت و ساز غرفه

3

شنبه 13 / 05 / 97

08:30 تا 24:00

ساخت و ساز غرفه

4

یکشنبه 14 / 05 / 97

08:30 تا 24:00

چیدمان و غرفه آرایی

شایان ذکر است غرف خودساز یا بدون تجهیزات مستقر در سالن 35 و فضای باز سالن 35 از جدول زمانی فوق مستثنی هستند و زمان شروع ساخت و ساز این غرف متعاقباً اعلام خواهد شد.

مشارکت کنندگانی که مجوز غرفه سازی اخذ کرده اند با در دست داشتن مجوز غرفه سازی و با مراجعه به مسئول یا مسئولان سالن مربوط، محل مشخص شده برای غرفه را برای شروع عملیات ساخت و ساز تحویل خواهند گرفت. مشارکت کنندگان با غرفه پیش ساخته یا با تجهیزات در تاریخ 14 / 05 / 97 می توانند با مراجعه به مسئول یا مسئولان سالن غرفه خود را آماده و ساخته شده تحویل بگیرند.

برای دریافت لیست مسئولان سالن و فضای باز کلیک کنید.

تذکر1- روز یکشنبه مورخ 14 / 05 / 97 فقط برای چیدمان و غرفه آرایی در نظر گرفته شده است و لذا مشارکت کنندگان باید تا قبل از تاریخ مذکور عملیات ساخت وساز را به پایان رسانده باشند.

تذکر2- غرف پیش ساخته یا با تجهیزات در تاریخ 14 / 05/ 1397 برای عملیات چیدمان و غرفه آرایی به مشارکت کنندگان تحویل داده خواهند شد.

تذکر3- ساعات بازدید از نمایشگاه برای عموم از تاریخ 15 لغایت 18 مرداد هر روز از 10 صبح تا 6 بعد از ظهر خواهد بود. مشارکت کنندگان باید حداقل نیم ساعت قبل از بازگشایی سالن ها برای بازدید عموم، یعنی ساعت 9:30 جلوی سالن مربوط حاضر باشند.

مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران روز دوشنبه مورخ 15 مرداد 97، ساعت 10 صبح در کنار ورودی سالن 38 برگزار خواهد شد.