اطلاعیه 23

1397/05/18

تخلیه و تخریب

شرکت کنندگان گرامی، با تشکر و قدردانی از مشارکت شما در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران و به امید دیدار شما در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران، به اطلاع می رساند تخلیه و تخریب غرف از روز جمعه مورخ 19 مرداد 97 ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد. خواهشمند است موارد زیر را مد نظر قرار دهید.

1- لازم است نمایندگان تام الاختیار مشارکت کنندگان رأس ساعت اعلام شده در ورودی سالن ها و محل غرفه­ها در فضای باز حضور داشته باشند.

2- فرم های خروج کالا به تعداد مورد نیاز به وسیله مدیران سالن در زمان شروع فرآیند تخریب و تخلیه در اختیار قرار خواهد گرفت.

3- در صورتی که مشارکت کننده از نظر مالی بدهکار باشد، برگه خروج برای وی صادر نخواهد شد، لذا لازم است تا با مراجعه به ستاد برگزاری نسبت به تسویه حساب اقدام کند.

با تشکر

امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران