اطلاعیه 25

1397/06/17

دریافت فاکتور رسمی نمایشگاه

شرکت کنندگان گرامی، به اطلاع می رساند برای دریافت فاکتور رسمی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران می توانید از روز دوشنبه 19 شهریور 1397 به اتاق تعاون ایران واحد مالی مراجعه کنید.

برای دریافت فاکتور رسمی، همراه داشتن معرفی نامه تهیه شده در سربرگ شرکت و کارت شناسایی معتبر الزامی است.

آدرس امو رمالیِ اتاق تعاون ایران

تهران، میدان فردوسی، خ سپهبد قرنی، بعد از تقاطع طالقانی، پ 83، اتاق تعاون ایران، ط دوم، امور مالی