اطلاعیه 3

1397/03/03

 

راهنمای ثبت نام و حضور در نمایشگاه

نظر به تغییرات ایجاد شده در سامانه نمایشگاهی اتاق تعاون ایران و اصلاح فرم ها و رویه ها، لازم است کلیه متقاضیان محترم قبل از اقدام به ثبت نام اینترنتی بخش راهنمای ثبت نام و حضور در نمایشگاه را به دقت مطالعه فرمایند.

بی شک بخش زیادی از سوالات و ابهامات برطرف خواهد شد. ستاد برگزاری از پاسخگویی به سوالاتی خارج از چارچوب و نامرتبط با مرحله ثبت نام انیترنتی معذور است. تمام مراحل ثبت نام تا حضور در نمایشگاه به ترتیب و با ارائه اطلاعات مورد نیاز روی سامانه نمایشگاهی اتاق تعاون ایران در دسترس خواهند بود.