جداول خسارات

جداول خسارات در واقع حاوی جرایم ناشی از عدم رعایت قوانین و نیز خسارات وارده شده ناشی از عملکرد متقاضی است. مبلغ جرایم در این جداول مشخص شده است که شرح تخلف در این جداول خود بخشی از قوانین محسوب می شوند.

برای دریافت فایل جداول خسارات در فرمت پی دی اف روی شکل زیر کلیک کنید.